Условия за ползване

Android, Android Market и Google Play са търговски марки на Google Inc.

Developers се съгласявате, че качването на техните приложения в нашия сайт чрез форма за контакт или имейл, да ни даде права да ги публикуват, включително APK файлове, снимки и описания.

Информацията и продуктите, достъпни за Вас на този сайт могат да съдържат грешки, са предмет на периоди на прекъсване и предоставят "КАКТО Е" без никакви гаранции.

Androidware не носи отговорност за всяко неточно съдържание, за функционирането на някоя от връзките към свързани сайтове.

Androidware не може да предостави техническа помощ за всяка от софтуерните продукти, или за всички щети, които могат да бъдат причинени от тях или е възможно липсата на годност.

Моля, консултирайте се с разработчика на софтуер за техническа поддръжка.

Търсене по устройство
Моето устройство