Esperanto Vocabulary

Esperanto Vocabulary

Това приложение е предназначена да помогне на говорещите есперанто в средно и напреднало ниво, за да подобри своя речник и уменията за четене. Особености:      1568 термини и определения.      Vocabulary Player:. пауза, възобновяване и форуърдни термини като с помощта на мултимедиен...

прочети повече
Търсене по устройство
Моето устройство